PROGRAM SPOTKANIA

W TYM ROKU OBCHODZIMY 75. ROCZNICĘ MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁOGOSŁAWIONEJ PIĄTKI POZNAŃSKIEJ. W ZWIĄZKU Z TYM WARTO SPOTKAĆ SIĘ W POZNANIU I POZNAĆ LEPIEJ MIEJSCA SZCZEGÓLNIE BLISKIE ICH SERCOM I ZWIĄZANE Z ICH ŻYCIEM.
Zapraszamy wszystkich młodych, szczególnie tych związanych z dziełem salezjańskim, a także tych nieco (lub dużo) starszych – Salezjanki i Salezjanów Współpracowników, parafian parafii salezjańskich oraz wszystkich, którzy chcą poznać Błogosławionych: Edę, Cześka, Jarosia, Frąsia i Edka.
Pytania do organizatorów można kierować na: irmwroclaw@gmail.com

Plan spotkania:
Piątek, 9 czerwca 2017, Poznań
Przez cały dzień możliwość zwiedzania miasta i miejsc związanych z życiem Piątki Poznańskiej (Fort VII i Wroniecka)
20:00 Modlitwy wieczorne (kościół na Ratajach, w pobliżu Zespołu Szkół Salezjańskich) szkola-poznan.salezjanie.pl

Sobota, 10 czerwca 2017, Poznań
8:00 Modlitwy poranne (kościół na Ratajach, w pobliżu ZSS)
9:30 Przejazd na Winogrady (winogrady.salezjanie.pl)
10:30 Konferencja i Przedstawienie (i projekcja filmu) o Piątce Poznańskiej
12:00 Uroczysta Eucharystia (kościół na Winogradach)
13:00 obiad
14:00 koncert (Contra Mundum, Forteca)
16:00 Finał konkursu o Błogosławionej Piątce Poznańskiej (dla Inspektorii Wrocławskiej)
20:00 Modlitwy w Forcie VII – słówko: ks. Generał Angel F. Artime

Niedziela, 11 czerwca 2017, Poznań
9:15 Marsz Radości z Rynku Głównego na ul. Wroniecką
10:00 Eucharystia w kościele na ul. Wronieckiej
Świętowanie