MODLITWA

DSC04091

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONEJ PIĄTKI POZNAŃSKIEJ

O rozeznanie powołania

Błogosławieni Oratorianie, którzy w duchowości ks. Bosko odnaleźliście najpewniejszą drogę świętości, proszę was, abyście pomogli mi przeżyć moje młode lata w wierze i prawdziwej radości. Nauczcie mnie kochać Jezusa, aż do całkowitego poświęcenia swojego życia. Wyproście mi u Boga łaskę rozeznania mojego życiowego powołania, bym tak jak wy, na wzór Wspomożycielki, wypełnił Jego wolę. Amen.

O miłość do Ojczyzny

Błogosławieni Oratorianie, którzy z miłości do Ojczyzny byliście gotowi poświęcić dla Niej swoje życie, pomóżcie mi naśladować Was w bronieniu najważniejszych wartości. Niech za waszym przykładem kocham Ojczyznę ziemską tak, by w przyszłości osiągnąć Ojczyznę Niebieską. Amen.

O silną wiarę

Błogosławieni Oratorianie, którzy nawet w najtrudniejszych warunkach nie straciliście wiary w Bożą Opatrzność, nauczcie mnie trwać radośnie w przyjaźni z Panem Jezusem, bym za waszym przykładem dostrzegał w radościach i trudnościach mojego życia Boże prowadzenie. Amen.